Kontakt

ZIG SERVIS d.o.o.

RIJEKA, Laginjina 4b

Tel. 385 (051) 514 307
Fax 385 (051) 516 988
zig@ri.t-com.hr

Reference

Reference za parlafone u gradu Rijeci:

R.br ADRESA ZGRADE R.br ADRESA ZGRADE
1. 1.Maja 12 361. Mate Balote 21
2. 1.Maja 22 362. Mate Balote 23
3. 1.Maja 40 363. Mate Balote 29
4. 1.Maja 42 364. Mate Balote 35
5. 1.Maja 48 365. Mate Balote 55
6. 1.Maja 52 366. Mate Lovraka 8
7. 19.udarne divizije 9 367. Mate Lovraka 10
8. 19.udarne divizije 11 368. Medovićeva 1
9. 19.udarne divizije 17 369. Medovićeva  2
10. 22. lipnja 28 370. Medovićeva 3
11. 22. lipnja 30 371. Medovićeva  4
12. A Barca 2 372. Medovićeva  5
13. A Barca 3 a 373. Medovićeva  6
14. A Barca 3 b 374. Medovićeva  8
15. A.Barca 3c 375. Medovićeva  9
16. A.Barca 4 376. Medovićeva 11
17. A Barca 4a 377. Medovićeva 13
18. A.Barca 6 378. Medovićeva 14
19. A Barca 7 379. Medovićeva 15
20. A.Barca 10 380. Medovićeva 16
21. A.Barca 14 381. Medovićeva 17
22. A.Barca 20 382. Medovićeva 19
23. A.Benussia 4 383. Medovićeva 25
24. A.Benussia 6 384. Medovićeva 27
25. A.Benussia 8 385. Medovićeva 33
26. A.Benussia 11 386. Meštrovićeva 7
27. A.Kosića Rika 4 387. Meštrovićeva 10
28. A.Kosića Rika 9 388. Meštrovićeva 14
29. A.Kosića Rika 11a 389. Meštrovićeva 18
30. A.Kosića Rika 11b 390. Meštrovićeva 38
31. A.Kosića Rika 12 391. Metis
32. A.Kovačića 6 392. M.Rustanbega 1
33. A.Kovačića 7 393. M.Rustanbega  2
34. A.Kovačića 8 394. M.Rustanbega  4
35. A.Kovačića 17 395. M.Rustanbega  7
36. A.Kovačića 10 396. M.Rustambega 9
37. A.Kovačića 20 397. M.Rustanbega 10
38. A.Kovačića 24 398. M.Rustanbega 11
39. A.Mamića 7 399. M.Rustanbega 12
40. A.Manzoni 2 400. M.Rustanbega 13
41. A.Manzoni 4 401. M.Rustanbega 14
42. A.Peruča 10 402. M.Rustanbega 15
43. A.Starčevića 2 403. M.Rustanbega 16
44. A.Starčevića 5 404. M.Rustanbega 19
45. Adamićeva  4 405. M.Rustanbega 20
46. Adamićeva 5 406. M.Rustanbega 22
47. Adamićeva 6 407. M.Rustanbega 24
48. Adamićeva 13 408. M.Rustanbega 25
49. Adamićeva 24 409. M.Rustanbega 26
50. Agatićeva 4 410. M.Rustanbega 27
51. Barčićeva 1 411. M.Rustanbega 28
52. Barčićeva 9 412. M.Smokvine Trdog 1
53. Barčićeva 13 413. M.Smokvine Trdog 2
54. Barčićeva 15 414. M.Smokvine Trdog 3
55. Bartola Kašića 14 415. M.Smokvine Trdog 5
56. Bartola Kašića 16 416. M.Smokvine Trdog 7
57. Bartola Kašića 18 417. Mići Voljak 4
58. Baštijanova 19 418. Mihačeva Draga 5
59. Baštijanova 20 419. Mihanovićeva 1
60. Baštijanova 26 420. Mihanovićeva 5
61. Becićeva 4 421. Mihanovićeva 44
62. Becićeva 6 422. Mihanovićeva 55 (53)
63. Berte Jaardas 10 423. Milana Butkovića 2
64. Bihaćka 1 424. Mire Radune Ban 14
65. Bihaćka 3 425. Mirka Čurbega 1/1
66. Bjanižov 16 Omišalj 426. Mirka Čurbega1/2
67. Blaža Polića 12 427. Mirka Čurbega 1/3
68. Bok 26 428. Mirka Čurbega 5/1
69. Bok 38 429. Mirka Čurbega5/2
70. Braće Bačić  3 430. Mirka Čurbega 5/3
71. Braće Bačić  6 431. Mirka Čurbega 6/1
72. Braće Bačić 7 432. Mirka Čurbega 6/2
73. Braće Bačić  9 433. Mirka Čurbega 6/3
74. Braće Bačić 10 434. Mirka Piškulića 3
75. Braće Bačić 11 435. Miroslava Krleže 6
76. Braće Bačić 16 436. Miroslava Krleže 9
77. Braće Bačić 25 437. Miroslava Krleže 12
78. Braće Bačić 28 438. MiroslavaKrleže 15
79. Braće Bačić 31 439. Miserkino l0
80. Braće Bačić 34 440. Mljekarski trg 3 K.Banka
81. Braće Bačić 35 441. Moše Albaharija 1
82. Braće Bačić 37 442. Moše Albaharija 7
83. Braće Bačić 38 443. Moše Albaharija 14
84. Braće Bačić 39 444. Moše Albaharija 15
85. Braće Bačić 41 445. Moše Albaharija 17
86. Braće Branchetta 1/1 446. Moše Albaharija 19
87. Braće Branchetta 1/2 447. Moše Albaharija 20
88. Braće Branchetta 2 448. Moše Albaharija 21
89. Braće Cetina 5a 449. Mrkopaljska 23 A
90. Braće Cetine 17 450. Mrkopaljska 23 B
91. Braće Mohorića 4 451. Mrkopaljska 54
92. Braće Stipčić 34 452. Naselje Vulkan 7
93. Brajšina 23 453. Nike Katunara 12
94. Brajšina 30 454. Nikole Tesle 4
95. B. Markovića 4 455. Nikole Tesle 5
96. B. Markovića 6 456. Nikole Cara 2
97. B. Markovića 8 457. Omladinska 1
98. B. Markovića 18 458. Omladinska 5a
99. Branka Blečića 2 459. Omladinska 10
100. Brdo 4 460. Osječka 2
101. Brdo  5 461. Osječka 6
102. Brdo 8 462. Osječka 8
103. Brdo 10 463. Osječka 20
104. Bribirska 5 464. Osječka 22
105. Bribirska 9 465. Osječka 30
106. Bribirska 10 466. Osječka 31
107. Bribirska 16 467. Osječka 33
108. Bribirska 20 468. Osječka 36
109. Budicinova 2 469. Osječka 37
110. Budicinova 4 470. Pavla Ritera Vitezovića 6
111. Budicinova 6 471. Pavlinski trg 4
112. Budicinova 8 472. Pećine 13
113. Budicinova 14 473. Pećine 15
114. Budicinova 18 474. Petra Jurčića 4
115. Budicinova 20 475. Petra Jurčića 5
116. Bujska 15 476. Petra Kobeka 7
117. Bujska 28 477. Pionirska 8a
118. Bujska 32 478. Podmurvice 3
119. Bujska 34 479. Podpinjol  31 a
120. Bujska 36 480. Pomerio 3
121. Bul.oslobođenja 27 481. Pomerio 7
122. Cambierieva 6 482. Pomerio 10
123. Cambierieva 11 483. Pomerio 11
124. Ciottina 5 484. Pomerio 14
125. Ciottina 6 485. Pomerio 18
126. Ciottina 10 486. Pomerio 20
127. Ciottina 16 487. Pomerio 22
128. Ciottina 19 488. Pomerio 26
129. Ciottina 22 489. Pomerio 27
130. Ciottina 26 490. Pulska 8
131. Ciottina 28 491. Radnička 4
132. Crnčićeva  4 492. Radnička 4 a
133. Crnčićeva  6  493. Radnička 4 b
134. Crnčićeva  8 494. Radnička 4 c
135. Crnčićeva 10 495. Radnička 4 d
136. Crnčićeva 12 496. Ratka Petrovića 2
137. Cvjetna 4 497. Ratka Petrovića 4
138. Cvjetna 10 498. Ratka Petrovića 7
139. Ćićarijska  2 499. Ratka Petrovića 8
140. Ćićarijska  6 500. Ratka Petrovića 9
141. Ćićarijska 12 501. Ratka Petrovića 10
142. Ćićarijska 16 502. Ratka Petrovića 11
143. Ćićarijska 29 503. Ratka Petrovića 12
144. Ćićarijska 33 504. Ratka Petrovića 13
145. Ćićarijska 35 505. Ratka Petrovića 14
146. Ćićarijska 41  506. Ratka Petrovića 17
147. Dane Godine 6 507. Ratka Petrovića 18
148. Demetrova 2 508. Ratka Petrovića 23
149. Demetrova 4 509. Ratka Petrovića 25
150. Demetrova 6 510. Ratka Petrovića 27
151. Demetrova 16 511. Ratka Petrovića 33
152. Dežmanova 4 512. Ratka Petrovića 50
153. Dežmanova 8 513. Ratka Petrovića 66
154. Dominikanski samos. 514. Ratka Petrovića 88
155. Dobriša Cesarića 22 515. Rastočine Š-3
156. Dolac 7 516. Rastočine Š-5
157. Dolac 9 517. Rastočine Š-6
158. Drage Gerveisa 52 518. R.Benčića 11
159. Drage Gervaisa 39 519. Riva 4
160. Drage Gervaisa 52 520. Riva 20
161. Drage Gervaisa 62 521. Riva 22
162. Drage Gervaisa 64 522. Sadska 1
163. Drage Gervaisa 66 523. Sadska 3
164. Drage Gervaisa 68 524. Sadska 8
165. Drage Gervaisa 70 525. Save Vukelića 1
166. Drage Gervaisa 72 526. Save Vukelića 3
167. Drage Gervaisa 74 527. Save Vukelića 5
168. Drage Šćitara 3 528. Save Vukelića 7
169. Drežnička 1 529. Save Vukelića 21
170. Drežnička 3 530. Save Vukelića 23
171. Drežnička 4 531. Save Vukelića 29
172. Drežnička 5 532. Save Vukelića 31
173. Drežnička 7 533. Senjskih uskoka 1
174. Drežnička 8 534. Senjskih uskoka 3
175. Drežnička 16 535. Silve L.Milenića 27
176. Ede Jardasa 7 536. Silve L.Milenića 27 A
177. Ede Jardasa 9 537. Silve L.Milenića 35
178. Ede Jardasa 11 538. Simonettieva 1
179. Ede Jardasa 21 539. Simonettieva 2
180. Ede Jardasa 23 540. Simonettieva  3
181. Ede Jardasa 46 541. Simonettieva  5
182. Ede Jardasa 35 542. Simonettieva  7
183. Ede Starca 13 543. Simonettieva 12
184. Emilija Randića  2 544. S.Krautzeka 84 A
185. Emilija Randića  8 545. S.Krautzeka 84 B
186. Emilija Randića 14 546. S.Krautzeka 92A
187. Emilija Randića 16 547. S.Krautzeka 95
188. Emilija Randića 18 548. S.Jugo Bujkove 4
189. Emilija Randića 20 549. S.Jugo Bujkove 9
190. Fiorella La Guardia 10 550. S.Jugo Bujkove 18
191. Fiorella La Guardia 12 551. S.Jugo Bujkove 20
192. Fiorella la Guardia 19 552. S.Jugo Bujkove 21
193. Fiorella la Guardia 21 553. S.Jugo Bujkove 22
194. Fiorella la Guardia 25 554. S.Jugo Bujkove 27
195. Fiumara 13 555. S.Jugo Bujkove 30
196. Frana Supila 11 556. S.Jugo Bujkove 32
197. Franca Prešerna 37 557. S.Jugo Bujkove 34
198. Franca Prešerna 48 558. S.Jugo Bujkove 36
199. Frane Kresnika 25 559. S.Jugo Bujkove 40
200. Franje Belulovića 12 560. S.Lovre Milanića 27
201. Franje Brentinija 4 561. S.Lovre Milanića 27 a
202. Franje Brentinija 5 562. S.Tomašića 2
203. Franje Čandeka 31 b 563. S.Vajnera Čiče 1
204. Franje Račkoga 5 564. S.Vajnera Čiče 6
205. Franje Račkoga 18 565. S.Vajnera Čiče 7
206. Franje Račkoga 20 566. S.Vajnera Čiče 9
207. Franje Račkoga 32 567. S.Vajnera Čiče 10
208. F.Mladenića 1 568. Sokol kula 4
209. F.Mladenića 3 569. Sokol kula 6
210. Fužinska 27 570. Srdoči 57
211. Gustava Krkleca 6 571. Srdoči 63
212. Gustava Krkleca 14 572. Srdoči 64
213. Gajeva 2 573. Srdoči 66
214. Gajeva 4 574. Srdoči 65
215. Gajeva 6 575. Srdoči 66
216. Gajeva 9 576. Srdoči 67
217. G.Duella 2 577. Stjepana Vidulić 1
218. G.Duella 14 a 578. Stanka Frankovića 10
219. G.Carabino 5 579. Stanka Frankovića 12
220. G.Carabino 7 580. Stanka Frankovića 14
221. G.Carabino 10 581. Stane Vončine 5
222. G.Carabino 11 582. Stara vrata 8
223. Hegedušićeva    1 583. Strossmayerova 3
224. Hegedušićeva 12 584. Strossmayerova 8
225. Hegedušićeva 14 585. Strossmayerova 15
226. Hegedušićeva 19 586. Strossmayerova 17
227. Hegedušićeva 23 587. Strossmayerova 18
228. I.Ćiković Beli 8 b 588. Strossmayerova 20
229. Ivana Filipovića 6 589. Stub.Rupa 13a, Opt.
230. Ivana Filipovića 13 590. Sveti križ 22
231. Ivana Filipovića 17 591. Sveti križ 24
232. Ivana Grohovca 2 592. Šet.A.K.Miošića 4
233. Ivana Lenca 28 593. Šet.I.G.Kov.12
234. I.Matetića Ronjgova 2 594. Šet.XIII divizije 6
235. I.Matetića Ronjgova 3 595. Šet.XIII divizije 20
236. Ivana Milčetića 16 596. Šet.XIII divizije 21
237. Ivana Zajca 6 597. Šet.XIII divizije 30
238. Ivana Zajca 24 598. Šet.XIII divizije 40
239. Ivekovićeva 6 599. Šet.XIII divizije 54
240. Ive Marinkovića 4 600. Šet.XIII divizije 103
241. Ive Marinkovića 8 601. Šet.XIII divizije 105
242. Jelićeva 3 602. Šibenska 6
243. Jelićeva 9 603. Šime Ljubića 8
244. Jelićeva 11 604. Školjić 1
245. Jelićeva 13 605. Školjić 2
246. Jelićeva 15 606. Skoljić 5
247. J.Polić Kamova 13 607. Školjić 6
248. J.Polić Kamova 14/1 608. Skoljić 10
249. J.Polić Kamova 15 609. Skoljić 11
250. J.Polić Kamova 17 610. Škurinj.žtrava 1
251. J.Polić kamova 18 611. Škurinj.žrtava 3
252. J.Polić Kamova 20 612. Škurinj.žrtava 5
253. J.Polić Kamova 22/1 613. Škurinj.žrtava 9
254. J.Polić Kamova  37 a 614. Škurinj.žrtava 10
255. J.Polić Kamova  44 a 615. Škurinj.žrtava 11
256. J.Polić Kamova  46 616. Škurinj.žrtava 14
257. J.Polić Kamova  49 617. Škurinj.žrtava 21
258. J.Polić Kamova 63 618. Škurinj.žrtava 23
259. J.Polić Kamova 71 619. Škurinj.žrtava 34
260. J.Polić kamova 82 620. Tihovac 2
261. J.Polić Kamova 93 621. Tihovac 4
262. J.Polić Kamova 95 B 622. Tina Ujevića 23
263. J.Polić Kamova 101 623. Tina Ujevića 34
264. Josipa Završnika 5 624. Tina Ujevića 39
265. J. Grabovšeka 2 625. Tina Ujevića 43
266. J. Grabovšeka 9 626. Titov trg 8
267. J.Grabrovšeka 9 A 627. Tizianova 1
268. J.Grabrovšeka 11 628. Tizianova 4
269. J.Grabovšeka 11 a 629. Tizianova 32
270. J.Grabrovšeka 13 630. Tošina-Opatija
271. J.Grabrovšeka 17 631. Trg svete Barbare 1
272. J.Grabrovšeka 84 b 632. Trinajstićeva 8A
273. Josipa Račića 1b 633. Trinajstićeva 8B
274. Kalvarija  20 634. Trpimirova 3
275. Kapucinske stube 4 635. Trpimirova 6
276. Katalinić-Jeretova 1 636. Tuhobićki  uspon 3
277. Katalinić-Jeretova 7 637. Udatnoga 4
278. Kast.st.P.Terme Opt. 638. Udatnoga 10
279. Korzo 4 639. Udatnoga 12
280. Korzo 6 640. Udatnoga 16
281. Korzo 32 641. Udatnoga 18
282. Kosićevo 6 Opatija 642. Uljarska 4
283. Kosovska 9 Opatija 643. Užarska 2
284. Kosovska 14 Opatija 644. Užarska 17
285. Kosovska 16 Opatija 645. Venucijeve Stube 5
286. Krešimirova 5 646. Venucijeve Stube 11
287. Krešimirova 8 647. Verdieva 3
288. Krešimirova 20 648. Verdieva 5
289. Krešimirova 24 649. Verdieva 9
290. Krešimirova 26 650. Verdieva 11
291. Krešimirova 36 651. Vere Bratonje 21
292. Krešimirova 52 652. Vere Bratonje 23
293. Krešimirova 56 653. Vere Bratonje 26
294. Krešimirova 58 654. Vere Bratonje 29
295. Krimeja 12 655. Vere Bratonje 30
296. Krimeja 22 656. Veslarska 4
297. Krimeja 24 657. Veslarska 5
298. Krimeja 26 658. V..Lisinskog 4
299. Križanićeva 6 659. V..Lisinskog 6
300. Kršinićeva  2 660. V..Lisinskog 8
301. Kršinićeva  5 661. V..Novaka 14
302. Kršinićeva  6 662. V.Cara Emina 10
303. Kršinićeva  8 663. Vidikovac 9
304. Kršinićeva 10 664. V.Paje Širole 10
305. Kršinićeva 12 665. Vlade Grozdanića 18
306. Kršinićeva 14 666. Vlade Grozdanića 18a
307. Kršinićeva 18 667. Vlade Grozdanića 18b
308. Kršinićeva 20 668. Vlatke Babić 4
309. Kršinićeva 22 669. Vlatke Babić 8
310. Kršinićeva 24 670. Vodovodna 6
311. Kršinićeva 26 671. Vodovodna 35
312. Kršinićeva 28 672. Vodovodna 37
313. Kršinićeva 32 673. Vukovarska 6
314. Kučićki put 1B 674. Vukovarska 23
315. Kučićki put 1C 675. Vukovarska 25
316. Kumičićeva 11 676. Vukovarska 44
317. Kumičićeva 57 677. Vukovarska 70
318. Kvaternikova 4 678. Vukovarska 96
319. Kvaternikova 8 679. Wenzelova 2
320. Kvaternikova 59 680. Zagrebačka 1
321. Kvaternikova 62 681. Zagrebačka 3
322. Kvaternikova 62 a 682. Zagrebačka 4
323. Kvaternikova 62 b 683. Zagrebačka 5
324. Kvaternikova 64 684. Zagrebačka 6
325. Kvaternikova 66 685. Zagrebačka 7
326. Kvaternikova 66 a 686. Zagrebačka 7a
327. Laginjina 2 687. Zagrebačka 9
328. Laginjina 4 688. Zagrebačka 10
329. Laginjina 5 689. Zagrebačka 13
330. Laginjina 7 690. Zagrebačka 16
331. Laginjina 10 691. Zagrebačka 19
332. Laginjina 17 692. Zagrebačka 21
333. Laginjina 20 693. Zagrebačka 32 N.Vinpdolski
334. Laginjina 21 694. Zametska 56
335. Laginjina 25 695. Zdenka Petranovića 3
336. Laginjina 27 696. Zdenka Petranovića 5
337. Laginjina 29 697. Zdenka Petranovića 7
338. Laginjina 31 698. Zdravka Kučića 9
339. Laginjina 38/1 699. Zdravka Kučića 13
340. Liburnijska 24 700. Zdravka Kučića 31
341. Lovranska 4 701. Zdravka Kučića 33
342. Ludvetov breg 18 702. Zvonimirova 2
343. Ludvetov breg 20 703. Zvonimirova 5
344. Lj.Matešića 1 704. Zvonimirova 7
345. Lj.Matešića 5 705. Zvonimirova 9
346. Lj.Matešića 7a 706. Zvonimirova 11
347. Lj.Matešića 15 707. Zvonimirova 13
348. Lj.Matešića 17 708. Zvonimirova 15
349. Lj.Matešića 19 709. Zvonimirova 34
350. Maria Špilera  1 710. Zvonimirova 54
351. Maria Špilera  3 711. Zvonimirova 66
352. Maria Špilera  9 712. Žminjska 9
353. Marijana Stepčića 11 713. Žminjska 11
354. Marijana Stepčića 34 714. Žminjska 15
355. Marijana Vičića 6 715. Žminjska 17
356. Marohnićeva 18 716. Žminjska 20
357. Maršala Tita 29 Lovr. 717. Žminjska 24
358. Martina Kontuša 33 718. Žrtava fašizma 1
359. Matačićeva 1 719. Žrtava fašizma 4
360. Mate Balote 18a 720. Žrtava fašizma 8

Poslovna suradnja

Ostvarujemo poslovnu suradnju sa slijedećim partnerima:

  • MLC electronic d.o.o Zagreb
  • Alarm automatika d.o.o. Rijeka
  • Rumat d.o.o.
  • Rijeka stan d.o.o.
  • Tehgra stan d.o.o.
  • Ri-19 d.o.o.
  • Doring d.o.o.

Download kataloga

Nudimo kvalitetnu opremu marke ELVOX, koju ugrađujemo i danas.Da bi preuzeli kataloga u PDF formatu kliknite na donji link.
preuzmite katalog

Povijest tvrtke

Od samog osnivanja pa sve do danas usluge pružamo suvlasnicima stambenih...
saznajte opširnije