Partneri

Upravitelji stambenih zgrada
  • Rumat d.o.o.
  • Rijeka stan d.o.o.
  • Tehgra stan d.o.o.
  • Ri-19 d.o.o.
  • Doring d.o.o.
Banke koje prate naše poslovanje
  • BKS banka
  • ERSTE banka

Posebno smo ponosni na članstvo u Udruzi stanara – suvlasnika stambenih zgrada Rijeka, kao pomažući član, pod članskim brojem 01/05